İnsanları Sömüren Dini Cemaatler
İnsanları Sömüren Dini Cemaatler

İnsanları Sömüren Dini Cemaatler

Öncelikle kurdukları ticari teşkilatı ekonomik açıdan güçlendirmek, büyütmek daha çok insana ulaşmayı hedefler. Bu sömürü böylece başlamış olur. Bu tür kurumlar bulunduğu ülkede söz sahibi olmak, dikkate alınmak, sesini duyurmak için sömürür.

Çalışma Yöntemleri Nasıl İşler?

Çalışma tarzları gayet disiplinli, itaat kardır. Öncelikle kandırması kolay kitleye ulaşırlar bu ulaştıkları kitle genelde eğitim düzeyi düşük ve de dinine bağlı insanlardır.İnsan çekme yolları gayet basittir. Kendi cemaatleri hakkında sahte hadisler uydurur Kuran-ı Kerim’den kendilerine uygun ayetler ile örneklendirerek insanların dikkatini çekerler böylece insanları etkilemenin ilk adımı gerçekleşmiş olur.

Bu yapılan mekanizmada din sonuna kadar kullanılır. Kendi safına çektikleri kitlelere en başta cömert, saygın ve faydalı gözükürler. Bu gösteriş karşısında güven kazanırlar ve kurdukları eğitim kurumlarında yanına aldığı insanların çocuklarını da davet ederler böylece aldıkları öğrencileri kendi bünyesi doğrusunda yetiştirirler.

Aileler ise çocuklarının iyi eğitim aldığını düşünerek başka insanlara da referans olurlar. Bünyesindeki öğrencilere ilk başlarda çok fazla üstüne düşüp değerli hissettirir ve güven kazanmayı amaçlar. Bu cemaat belli bir zamandan sonra hizmet adı altında bünyesindeki insanları kendiişleri doğrultusunda çalıştırır ve bunu yaparken tekrardan dini kullanırlar.

Kendini kullanıldığını fark etmeyen bu insanlar hizmet etmeye ve bağlı olduğu cemaatin kasasını güçlendirmesinde en büyük aktörlerden biri haline gelir. Uzun zaman bünyesinde bulunan insanlara karşı eski sıcaklığını kaybedip mecburmuş gibi onlara daha fazla katkı sağlamasını ister ve bu isteğini ısrar yoluyla gerçekleştirir.

Neden Bu Kadar Çok Kurum Var?

Bu normun temel nedeni fikir ayrılıklarıdır. Kendi aralarında anlaşamadıkları için farklı isim ve lider adı altında yol çizerler. Bakıldığı zaman yaşayış tarzları ve kitleleri kendilerine çekme tarzları farklıdır. Farklı metotları vardır fakat hedefleri tektir, insanları bu önemli konuda kullanarak sömürmek.

Cemaatlere Karşı Alınabilecek Önlemler?

İnandığınız dini başkası yoluyla değil, kendiniz araştırıp o yoldan yürümelisiniz. Ve okuyarak kendinizi bu doğrultuda geliştirmelisiniz. Sizi kendine çekmeye çalışan bu kurumalar karşısında fikir sahibi olup kendinizisömürü yolundan kurtarın.

Back to Top